Bio-Dom

BIO DOM
Home Oferta Budownictwo Modu?owe
Budownictwo Modu?owe

 

 Budownictwo modu?owe - niskie koszty!


Dzi?ki wykorzystaniu technologii budownictwa modu?owego otrzymuj? Pa?stwo gotowe elementy mieszkalne z dowolnym przeznaczeniem adaptacji. ?atwo?? konfiguracji modu?ów, szybki monta? oraz mo?liwo?? przemieszczenia gotowego budynku znacznie wp?ywa na obni?enie kosztów w stosunku do metody tradycyjnej.
Gotowy modu? przywo?ony jest na miejsce monta?u kompletnie wyposa?ony i praktycznie gotowy do eksploatacji na przeznaczony cel. Technologia budownictwa modu?owego pozwala na dowolny sposób konfiguracji poszczególnych modu?ów takich jak:sypialnia, kuchnia, ?azienka, sala konsumpcyjna, uzyskuj?c kompletn? infrastruktur? socjaln?. Oferujemy tak?e pojedyncze modu?y gotowy do zamieszkania wraz z kompletnym wyposa?eniem.

 Zastosowanie

Mo?liwo?? ??czenie poziomego jak i pionowego stwarza nieograniczone zastosowanie takich rozwi?za?. Najcz?stsze przeznaczenie tej technologii budowy to zastosowanie w budownictwie:
   • pawilonów mieszkalnych
   • mieszka? socjalnych
   • pawilonów biurowych
   • hoteli pracowniczych
   • pensjonatów
   • restauracji

 Design

 

 

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)