Bio-Dom

BIO DOM
Home O firmie

 Tutaj powstaje Pa?stwa dom

Dzi?kujemy bardzo za zainteresowanie naszymi domami. Zdrowe i wygodne mieszkanie jest podstawow? potrzeb? ka?dego w?a?ciciela domu. Dom trwa?y i jednocze?nie estetyczny, energooszcz?dny, ?atwy w konstrukcji – to z kolei marzenie ka?dego inwestora budowlanego.

Nasze domy odpowiadaj? i jednym i drugim wymaganiom, s? nie tylko estetyczne i eleganckie, ale oferuj? Pa?stwu, to wszystko co jest istotne, by zdrowo i wygodnie mieszka?. Ponadto, dzi?ki nowoczesnej technologii i bogatemu zapleczu technologicznemu, jeste?my w stanie w dowolny sposób konfigurowa? nasze domy – tak aby jak najlepiej odpowiada?y Pa?stwa potrzebom, zarówno je?li chodzi o metra?, jak i o rozk?ad pomieszcze?.

Wszystkie elementy konstrukcyjne s? wytwarzane w fabryce, pó?niej pozostaje ju? tylko monta?, który odbywa si? w bardzo krótkim czasie
i na koniec... wr?czenie Pa?stwu kluczy do w?asnego domu. Pa?stwa satysfakcja jest dla nas bardzo wa?na. Nie tylko ze wzgl?du na ch?? dostarczania jak najlepszego produktu na rynek,ale tak?e ze wzgl?du ?e to i? to Pa?stwo – i Pa?stwa domy, b?d? najlepiej reklamowa? nasze produkty. A ka?dy nowy klient, polecony przez Pa?stwa dostarczy nam satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Ch?tnie pomo?emy Pa?stwu, nie tylko w wyborze projektu, dobraniu materia?ów na fasad?, planowaniu budowy, jej zleceniu czy serwisu,
ale te? wspomo?emy pa?stwa wysokiej klasy fachowcami, którzy wybuduj?, zamontuj?, a je?li zajdzie taka potrzeba, dostosuj? dom do Pa?stwa indywidualnych wymaga? – wszystko w celu stworzenia produktu, który w pe?ni usatysfakcjonuje naszych klientów.

 

Siedziba w Polsce:

56-300 Milicz,
S?awoszowice ul. 3 Maja 8A

www.bio-dom.com.pl

tel.: +48 71/383 22 17
fax: +48 71/383 08 45
tel.kom.: +48 508 287 077
 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)