Bio-Dom

BIO DOM
Home Oferta Bio-Log Dom Blockhaus
Bio-Log Dom

Bio-Log Dom

STOSOWANA JEST TUTAJ TECHNOLOGIA ??CZENIA ?CIAN NA ZAK?ADK? (TZW. BLOCKHAUS)

Drewno od wieków s?u?y ludziom jako materia? do budowy mieszka?. Wraz z up?ywem czasu budownictwo blokowe zyska?o uznanie w oczach zarówno mieszka?ców jak i budowniczych. Zdrowy i naturalny klimat pomieszcze? sprawia i? w domu drewnianym ludzie czuj? si? lepiej, zdrowiej i bardziej swobodnie. Naturalny budulec - jakim jest drewno jest nie tylko przyjazny, jest równie? praktyczny, ze wzgl?du na swoje w?a?ciwo?ci termoizolacyjne, swoj? d?ugowieczno?? i inne cechy, których nie sposób przeceni?.


 

 

 


 Kwadratowy brus z oddzielonym twardzielem i okr?g?e belki ?ciany wiencowej, do wyboru o grubo?ci od 70 mm do 300 mm

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)