Bio-Dom

BIO DOM
Home Oferta Dom Wielofunkcyjny
Dom Wielofunkcyjny

 

O KONSTRUKCJI MODU?OWEJ - SZEROKIE MO?LIWO?CI BUDOWY RÓ?NEGO RODZAJU DOMOSTW


 Nadaje si? m.in. idealnie jako:
    * sauna
    * domek odnowy biologicznej
    * domek my?liwski
    * domek wakacyjny
    * domek ogrodniczy
    * domek zabaw
    * atelier dla malarzy

Dom wielofunkcyjny jest domem modu?owym, który daje si? uniwersalnie zastosowa? we wszystkich obszarach, w których wa?ny jest szybki, nieskomplikowany monta? i natychmiastowe u?ytkowanie.
Poprzez wysok? elastyczno?? modu?ów i ich krótki czas monta?u ten dom wielofunkcyjny jest odpowiedni np. na hotele, parki czasu wolnego i domki wczasowe. Mo?liwo?ci zastosowania nie maj? prawie ?adnych granic.
Wymiary podstawowe modu?u wynosz? 4,75 x 2,75 metra. Dodatkowo mo?liwe jest (np. przy wykorzystaniu jako domek wakacyjny) zadaszenie tarasu w wymiarze 2,75 x 2,50 metra.
Na ?yczenie mog? zosta? dostarczone instalacje sanitarne kompletne gotowe do pod??czenia.
Naturalnie mog? Pa?stwo sfinansowa? swój domek wielofunkcyjny tak?e poprzez bank, leasing (najem z prawem kupna).
 

Odpr??enie, relax, odpoczynek!

Oboj?tnie, czy Pa?stwo ?egluj?, poluj? czy po prostu rozkoszuj? si? feriami, mamy zawsze odpowiedni dla Pa?stwa dom. Oferujemy Pa?stwu drewniane domy w ró?nych rozmiarach i wyposa?eniu. od ma?ej, przytulnej sauny do wspania?ych domów wakacyjnych albo domków do przechowywania ?odzi.


Ch?tnie Pa?stwu doradzimy!

 
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)